Doorgaan naar artikel
Levering vanuit Frankrijk 🇫🇷 naar Nederland 🇳🇱 met 🖤
Levering vanuit Frankrijk 🇫🇷 naar Nederland 🇳🇱 met 🖤

Gebruiksvoorwaarden

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u door de pagina's bladert. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. In overeenstemming met artikel nr. 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, zijn de beheerders van deze website homeinvasion.fr ook:
Site-editor:
EURL PJMAD

SIRET-nummer: 83211995200014
Vennootschap met een kapitaal van € 8.000 ingeschreven op de griffie van de rechtbank van koophandel van Annecy: RCS B 832 119 952


Redactiemanager: JANCE Pierre
1 rue Aristide Briand, 74000 Annecy
E-mail: info@homeinvasion.fr
Site Web: homeinvasion.fr

Accommodatie :Shopify Inc., waarvan het Verzinkt kantoor is gevestigd op 126 York St. Ottawa, ON K1N 5T5, Canada.
Telefoonnummer: 1-888-746-7439

Gebruiksvoorwaarden :
Home Invasion zet alle middelen in die haar ter beschikking staan om te zorgen voor betrouwbare informatie en betrouwbare actualisering van haar websites. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De gebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van de informatie met , en eventuele wijzigingen aan de site die hij of zij nuttig acht, melden. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.
Cookies: De site homeinvasion.fr kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende stukjes gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server gebruikt om informatie te lezen en op te slaan. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneren zonder het accepteren van cookies.
Hypertextlinks: De websites van kunnen links naar andere websites of andere bronnen op internet aanbieden. EURL PJMAD heeft op geen enkele manier controle over de sites in verband met haar websites. staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, en garandeert dit ook niet. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn volledig de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden.
Gebruikers, abonnees en bezoekers van websites mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van EURL PJMAD.
In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van EURL PJMAD wil opzetten, is het aan hem om een op de site toegankelijke e-mail te sturen om zijn verzoek tot het plaatsen van een hyperlink te formuleren. EURL PJMAD behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te moeten motiveren.
Aangeboden diensten:
Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website homeinvasion.fr.
EURL PJMAD streeft ernaar om op de site homeinvasion.fr zo nauwkeurig mogelijk informatie te verstrekken. de informatie op de site homeinvasion.fr is niet uitputtend en de foto's zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet. Bovendien wordt alle informatie op de site homeinvasion.fr louter ter informatie gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving veranderen of evolueren.
Contractuele beperkingen op gegevens:
De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan echter onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een leemte, fout of een schijnbaar defect opmerkt, meld dit dan per e-mail aan info@homeinvasion.fr, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (problematische pagina, type computer en gebruikte browser, enz.).
Elke gedownloade inhoud gebeurt op risico en gevaar van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade geleden door de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.
De hyperlinks die in het kader van deze website worden opgezet naar andere bronnen op het internetnetwerk kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van EURL PJMAD vallen.
Intellectueel eigendom :
Alle inhoud van deze site homeinvasion.fr, inclusief maar niet beperkt tot grafische afbeeldingen, afbeeldingen, tekst, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf. logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.
Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EURL PJMAD. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

geschillen:
De huidige voorwaarden van de site homeinvasion.fr worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van het bedrijf afhankelijk is. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.
Persoonlijke gegevens :
Over het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonlijke gegevens aan ons door te geven wanneer u onze website homeinvasion.fr bezoekt.
Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.
U kunt in ieder geval weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site.
Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u gewoon op onze website surft, met name: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u gebruikt, uw IP-adres, het type browser, uw toegangstijden.
Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.